แผ่นกรองอากาศช่วยลดการปรากฏตัวของ SARS-CoV-2 ในอากาศในหอผู้ป่วย COVID-19 ได้อย่างมาก

เมื่อทีมแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรที่โรงพยาบาล Addenbrooke และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ วางเครื่องกรองอากาศในหอผู้ป่วย COVID-19 พวกเขาพบว่าได้กำจัด SARS-CoV-2 ในอากาศเกือบทั้งหมด การลดการแพร่กระจายของ coronavirus ทางอากาศมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยทั้งของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ วิลาส นวปูร์การา ในขณะที่การค้นพบอาจมีนัยในการปรับปรุงความปลอดภัยของ ‘Surge ward’ ที่นำกลับมาใช้ใหม่ นักวิจัยกล่าวว่าการค้นพบนี้ยังเปิดโอกาสให้สามารถกำหนดมาตรฐานสำหรับอากาศที่สะอาดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของการติดเชื้อในอากาศ...