เครื่องสแกน CT จับงาช้างแมมมอธขนทั้งตัว

เป็นครั้งแรกที่นักวิจัยประสบความสำเร็จในการจับภาพ CT ของงาช้างแมมมอธทั้งตัวตามบทความ “Images in Radiology” ใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Radiology ซึ่งเป็นวารสารชั้นนำของ Radiological Society of North America (RSNA) นักวิจัยสามารถทำการสแกนงาทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์หรือใน toto โดยใช้เครื่องสแกน CT ทางคลินิกรุ่นใหม่กว่า...