Ke Huy Quan จัดการทุกอย่างทุกที่ในคราวเดียวด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อน Goonie

Ke Huy Quan เจรจาสัญญาทุกอย่างของเขาในครั้งเดียวกับเพื่อนนักแสดง Goonies Jeff Cohen ทนายความด้านความบันเทิง เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ Ke Huy Quan ได้แสดงเป็นประจำเมื่อเขารับทุกสิ่งทุกที่ในครั้งเดียว เพื่อหลีกเลี่ยงพิธีการทางกฎหมายทั้งหมด Quan หันไปหาเพื่อนร่วมงานของ The Gooniesซึ่งช่วยเขา ทุกอย่างทุกที่ในครั้งเดียวเป็นตัวแทนของการฟื้นฟูในอาชีพการงานของ Quan ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นที่รู้จักจากบทบาทของเขาในThe GooniesและIndiana...