James Gunn จาก DC Studios กลบข่าวลือการคัดเลือกนักแสดง Superman คนใหม่

มีข่าวลือแพร่สะพัดทางออนไลน์เกี่ยวกับการคัดเลือกนักแสดงของ Superman แต่ James Gunn กล่าวว่ายังไม่มีการว่าจ้างนักแสดงสำหรับบท DC เนื่องจากมีการเปิดเผยว่าหัวหน้า DC คนใหม่ James Gunn และ Peter Safran มีแผนสำหรับ แฟรนไชส์ ​​​​Supermanที่ไม่มี Henry Cavill แฟน...